Xiaoyi Ming Sheng Trading Co.,Ltd

Contact

Xiaoyi Mingsheng Trade Co., Ltd.

Address: No.29 Xin’an street, Xiaoyi city, Shanxi province

Tel: +86-358-7653999

Fax: +86-358-7653999

Mobile: +86-18636462000

Email: 360494136@qq.com


Powered by MetInfo 5.3.11 ©2008-2021 www.metinfo.cn